Program razvoja podeželja
13.10.2016 - Otvoritev ceste, pločnika in javne razsvetljave v ulici Pot k Lebici
Občina Semič v mesecu oktobru praznuje občinski praznik. Skozi cel mesec se v ta namen zvrstijo številni dogodki, prva v nizu otvoritev pa je bila včerajšnja otvoritev ceste, pločnika in javne razsvetljave v ulici Pot k Lebici. 

Pester kulturi program je pripravila Elvira Čengija, v programu pa so nastopili otroci iz ulice. Zbrane je nagovorila županja Polona Kambič, ki je v svojem govoru izpostavila, da je bila ulica Pot k Lebici v samem začetku urejanja tega dela območja del posebnega ZN Semič I. Ta ZN je bil sprejet leta 1989 z namenom, da bi v občini omogočili nove površine za individualno stanovanjsko gradnjo. Temu primerno so se na območju začele graditi stanovanjske hiše, vzporedno pa  tudi potrebna komunalna infrastruktura. Danes je območje že skoraj v celoti pozidano, zato je v povezavi s tem naraščala tudi potreba po kompletni komunalni ureditvi, ki končno podobo pridobiva ravno z ureditvijo cestne infrastrukture. Aktivnosti na cestni infrastrukturi so se začele izvajati že leta 2007, ko se je posamezne dele območja povezalo z dograditvijo poti v makadamski izvedbi. Pred dvema letoma je bil asfaltiran zadnji makadamski odcep, letos pa je občina pristopila h kompletni rekonstrukciji ceste. Sočasno je bil na celotni trasi ceste urejen pločnik in javna razsvetljava. Na včerajšnji otvoritvi so je namenu predalo 555 m ceste, 470 m pločnika in javna razsvetljava s 17 svetilkami. Vrednost vseh del je znašala 368.021,00 EUR in so bila v celoti poravnava iz proračuna Občine Semič. 

Investicijo je blagoslovil župnik, Luka Zidanšek, županja pa je skupaj z Martinom Lavrinom investicijo tudi uradno predala namenu.

Galerija
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon